| |

Bozzolan, Milo – Veneto Storia

magyar —– italiano —– English

Milo Bozzolan évtizedekig, 2021-ben bekövetkezett haláláig gyűjtötte a Velencéről, a Velencei Köztársaságról, Serenissama-ról a fellelhető irodalmat és publikálta is Veneto Stroria honlapján, kollégáival, akik még a mai napig is kezelik és gazdagítják az összegyűjtött irodalmat. Milo Bozzolán, nagy tiszteletnek örvendő local patriota, a Hagyomány Őrző Velencei Gárda tagja, kapitánya volt.

Milo Veneto Storia honlapján érdekes és értékes információkat találhat az érdeklődő olasz nyelven Velence, a Serenissima történelmélről, kereskedelméről, hajózásról, életéről, nyelvéről, területéről, államigazgatásáről, művészetéről, tudományos és egyéb technikai fejlesztéseiről.

A honlap megnyitható: https://www.venetostoria.com/

A Hagyományőrző Velencei Gárda, a Veneto Real honlapja.

Per decenni, fino alla sua morte nel 2021, Millo Bozzolan ha raccolto la letteratura disponibile su Venezia, sulla Repubblica di Venezia e su Serenissama e l’ha pubblicata sul sito di Veneto Stroria, insieme ai suoi colleghi che gestiscono e arricchiscono la letteratura raccolta anche oggi. Milo Bozzolan, un patriota locale molto stimato, era membro e capitano della Guardia della Tradizione Veneziana.

Sul sito Milo Veneto Storia puoi trovare informazioni interessanti e preziose in italiano sulla storia, il commercio, la navigazione, la vita, la lingua, il territorio, l’amministrazione statale, l’arte, gli sviluppi scientifici e altri sviluppi tecnici di Venezia, la Serenissima.

È possibile aprire il sito web: https://www.venetostoria.com/
Il sito della Guardia Veneziana, Veneto Real.

For decades, until his death in 2021, Millo Bozzolan collected the available literature on Venice, the Republic of Venice and Serenissama and published it on the Veneto Stroria website, together with his colleagues who also manage and enrich the collected literature Today. Milo Bozzolán, a highly esteemed local patriot, was a member and captain of the Venetian Tradition Guard.

On the Milo Veneto Storia website you can find interesting and valuable information in Italian about the history, trade, navigation, life, language, territory, state administration, art, scientific and other technical developments of Venice, the Serenissima.

You can open the website: https://www.venetostoria.com/
The website of the Venetian Guard, Veneto Real.

Similar Posts