2021-09-10.-12. Delegation in Hungary

Venetian Delegation in Hungary / Velencei küldöttség Magyarországon / Delegazione Veneziana in Ungheria

– On behalf of the ADRIA Intercultural Association a 10-member delagation visited Hungary. In their program they participated and visited:

 • Tápiófeszt, Nagykáta
 • Hollókő, the village of World Heritage
 • Chapel in the Balassagyarmat Prison under built cultural heritage
 • Trianon Monument in Zebegény
 • Castle and fortress in Visegrád
 • Teleki Palace in Pomáz

As a final program, they paid their respect and honour to the heroes for Liberty in the Fiume Graveyard in Budapest.

Magyarul

Az ADRIA Interkulturális Egyesület képviseletében 10 tagú delegáció látogatott Magyarországra. Programjukon részt vettek és meglátogatták:

 • Tápiófeszt, Nagykáta
 • Hollókő, a világörökség része
 • Kápolna a Balassagyarmati Börtönben épített kulturális örökség alatt
 • Trianon emlékmű Zebegényben
 • Vár és erőd Visegrádon
 • Teleki-palota Pomázon
 • Záró eseményként lerótták tiszteletüket a Szabadságért küzdő hősök emléke előtt a budapesti Fiumei Temetőben.

Italiano

A nome dell’Associazione Interculturale ADRIA una delegazione di 10 membri ha visitato l’Ungheria. Nel loro programma hanno partecipato e visitato:

 • Tápiófeszt, Nagykáta
 • Hollókő, il villaggio Patrimonio dell’Umanità
 • Cappella nella prigione di Balassagyarmat sotto il patrimonio culturale costruito
 • Monumento Trianon a Zebegény
 • Castello e fortezza a Visegrád
 • Palazzo Teleki a Pomáz
 • Come programma finale, hanno reso omaggio e onore agli eroi per la Libertà nel Cimitero di Fiume a Budapest.

Similar Posts

One Comment

Comments are closed.