Please find the publications, books, studies by our members and/or related to the purpose/subject of the ADRIA Intercultural Association.

 Az ADRIA Interkulturális Egyesület céljához/tárgyához kapcsolódó kiadványok, könyvek és tanulmányok

 Si prega di trovare le pubblicazioni, i libri, gli studi dei nostri membri e/o relativi allo scopo/argomento dell’Associazione Interculturale ADRIA.


Studies / Tanulmányok / Studi

– Egyház, vallás

Boda M. (2022): A pécsi püspök kulcsembere, Koller József (1745–1832) itáliai küldetéséről. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 205-214

Oláh P. R. (2022): Zichy Ferenc győri püspök római ágensi levelezése. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 261-276.

Száraz O. (2022): Itáliai hitszónokok Kaprinai István egyházi szónoklattanában. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 17-32

Tóth T. (2022): Patachich Ádám, Főpap, tudós, mecénás. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 277-294

– Irodalom

Csörsz Rumen I. (2022): Itália alulnézetben, Magyar katonák közköltészeti emlékei Észak-Itáliából (1760–1825). In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 181-202

Dóbék Á. (2022): Az olasz irodalom hatása egy 19. századi irodalmár működésére Döbrentei Gábor példája. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 99-120

Fülöp D. (2022): Ivánkay Vitéz Imre olasz fordításai az Orpheusban. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 85-98.

Gulyás J. (2022): A néprege a korai magyar sajtóban, Straparola meséi a Hasznos Mulatságokban. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 151-180

Hegedüs B. (2022): Egy rendhagyó kapcsolatháló irodalmiasítása, Kalmár György itáliai kapcsolatairól. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 215-224

La Nave, L. (2022): Csokonai olasz nyelvből készült fordításainak vizsgálata. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 49-66

Nicolosi, S. (2022): Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene című mesterműve Magyarországon
Kazinczy Ferenc és Császár Ferenc fordításainak stilisztikai, kulturális és történelmi összehasonlítása. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 77-84

Rédey-Keresztény J. (2022): Az Árkádia Akadémia intézménye és művészeti programja a latin nyelvű rendi költészetben, Agyich István (1730–1789). In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 33-48

Sárközy P. (2022): A 18. századvég legolvasmányosabb szépprózai műve, Kisfaludy Sándor itáliai és franciaországi útinaplója. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 243-258

Szegedi E. (2022): Csokonai Amintásának textológiai elemzése. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 67-76

Művészetek, művelődés

Berecz Á. (2022): Itália művészeti élményei egy technológiai utazás mentén, Gerics Pál Utazási jegyzései. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 225-242

Granasztói O. (2022): Herceg Batthyány II . Lajos ismeretlen könyvgyűjteménye nyomában, A milánói Carli Rubbi grófok és könyves kapcsolataik. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 311-320

Török T. (2022): 18. századi olasz hatás a kelet-európai színházépítészetben és díszletművészetben, Pietro Travaglia fertődi munkái. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 123-134

Tóth E. Gy. (2022): Angyalkoncert, grófi portré, A Zichy család óbudai ágának zenei mecenatúrája Itália nyomai a közkultúrában. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 135-148

Tüskés A. (2022): Olasz művek a Károlyi és a Festetics család könyvtárában az 1790-es években. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 321-362

Verók A. (2022): Itáliai szerzők művei és olasz nyelvű olvasmányok a 18. századi Erdélyben. In: Dóbék Á. (ed.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században, Budapest, Reciti, pp. 297-310

Társadalomkutatás / Social Studies

Kronauer É. L. (2022): EU Policies in the Carpathian-Basin, New EU Border and Its Effect on the Ethnic Hungarians in Slovakia, 2005, Study, English, Link