2021.12.18 – RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ADRIA INTERKULTURÁLIS EGYESÜLET
Meghívó  3/2021
2021. november 21.
Kedves Alapítók, Tagtársak! Az Egyesület Elnöksége nevében megküldöm a Rendkívüli Közgyűlésra a meghívót (lásd. Alapszabály, 10.05) 1. RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSA Rendkívüli Közgyűlés időpontja: 2021. december 18. 14:00 óra
Helyszíne: Via Tadiei 20. Chiampo (VI)
Online részvétel azok számára, akik nem tudnak személyesen résztvenni lehetséges.
A Zoom- meghívót megküldjük e-mailben és/vagy messengeren. Közgyűlés 14:00-15:00 óráig
Előadás, szabadbeszélgetés: 15:00-16:00 Közgyűlés eddig tervezett napirendi pontjai:
Közgyűlés ülést vezető elnökének, jegyzőjének és a jegyzőkönyvet jóváhagyó hitelesítő személyek megválasztása.
Egyesület bejegyzésével kapcsolatos információk és teendők.
Az Elnökség és a tagok rövid bemutatkozása
A honlap és a kapcsolat felvételek, belső komminikáció ismertetése
Szabályzatok elfogadása
Feladatok és a tagok közötti általános feladat megosztások
Tagsági ügyek, jelenlegi tagok, új tagok, potenciális tagok, tiszteletbeli tagság, kapcsolatfelvételek
Egyesületi logo és arculat2022. évre tervezett tevékenységek
Egyéb.  II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az Egyesület neve:
ADRIA INTERKULTURÁLIS EGYESÜLET
Rövid neve: ADRIA EGYESÜLET
Olaszul: ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE ’ADRIATICA’
Angolul: ADRIA INTERCULTURAL ASSOCIATION
Bejegyzett székhelye: 3176 Hollókő, Rákóczi út 2.
Honlapcíme: https://adriaticaintercultura.org (ez lesz a végleges);
jelenleg átirányítva az ideiglenes https://hadriaticum.wordpress.com honlapra. Kommunikáció:
nyelve: magyar (hivatalos), olasz, angol
e-mail: hadriaticum21@gmail.com
Tel: +36 30 9485966 (HU) or +39 3518579899 (IT)Telegram group:
Associazione Interculturale ADRIATICA (adminisztrátor: Silvano Viero)Elnökség tagjai:
Kronauer Éva Lilla, az egyesület elnöke
Framarin, Giacomo és Bedin, Maurizio elnökségi tagok. Barátsággal: Drs. Kronauer Éva Lilla

ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE ’ADRIATICA’
Invito 2/2021
21 novembre 2021
Cari Soci Fondatori!
A nome del Consiglio dell’Associazione, invierò l’invito all’Assemblea Generale Straordinaria (vedi Statuto, 10.05) 1. ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Data dell’Assemblea Generale Straordinaria: 18 dicembre 2021 alle ore 14:00
Luogo: Via Tadiei 20. Chiampo (VI)
La partecipazione online è possibile per coloro che sono impossibilitati a partecipare di persona. L’Invito Zoom verrà inviato tramite email e/o messenger fra breve.
Assemblea Generale dalle 14:00 – 15:00
Prezentazione, conversazione: 15:00-16:00 Punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale finora programmati:
Elezione del Presidente dell’Assemblea, del segretario e dei soggetti per i vari ruoli, approvazione del verbale.Informazioni e compiti relativi alla registrazione di un’associazione ungherese.
Breve introduzione dell’Ufficio di presidenza e dei membri
Descrizione del sito web e registrazioni dei contatti, comunicazione interna
Adozione di regolamenti
Compiti e suddivisione dei compiti generali tra i membri
Domande relative all’appartenenza, soci attuali, nuovi soci, potenziali soci, soci onorari, sponsors, contattiLogo dell’Associazione e identità associativaAttività previste per il 2022
Altro. II. INFORMAZIONE GENERALE
Nome registrato dell’Associazione: ADRIA INTERKULTURÁLIS EGYESÜLET
Nome corto: ADRIA EGYESÜLET
In italiano: ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE ‘ADRIATICA)
In inglese: ADRIA INTERCULTURAL ASSOCIATIONSede legale: 3176 Hollókő, Rákóczi út 2.
Sito web: https://adriaticaintercultura.org
(questo sarà definitivo);
attualmente: sito web temporaneo https://hadriaticum.wordpress.com.Comunicazione:
Lingua: ungherese (ufficiale), italiano, inglese
e-mail: hadriaticum21@gmail.com
Tel: +36 30 9485966 (HU) oppure  +39 3518579899 (IT)
Gruppo Telegram: Associazione Interculturale ADRIATICA
(amministratore: Silvano Viero)Membri dell’Ufficio di presidenza:
• Presidente dell’associazione: Éva Lilla Kronauer
• Membri di presidenza: Framarin, Giacomo e Bedin, Maurizio. Con amicizia: Dott. Kronauer Éva Lilla

Similar Posts