Az évezredes közös történelmi múlttal rendelkező Adria-tenger menti népek történelmének, nemzetiségeinek, múltjának, gazdaságának, kultúrájának, nyelvi emlékeinek feltárása, megismerése; gondozása; tudástárak (online és hagyományos könyvek, kéziratok, egyéb dokumentumok archívumának) létrehozása; a mai modern társadalmi és kulturális kapcsolatok erősítése, együttműködések, közösségi tevékenységek, előadások, azok megrendezése, illetve a megrendezésében való részvétel folyamatos civil és szakmai párbeszédek keretében; a közös múltnak a jövő generáció felé történő átadása és a mindenkor aktuális társadalmi formában történő beépítésének támogatása. 

Esplorare e conoscere la storia, le nazionalità, il passato, l’economia, la cultura, le memorie linguistiche dell’Adriatico Persone con millenni di storia e storia; prendersi cura di; creazione di biblioteche della conoscenza (archivi di libri online e tradizionali, manoscritti, altri documenti); rafforzare le moderne relazioni sociali e culturali, la cooperazione, le attività comunitarie, gli spettacoli, organizzando e partecipando alla loro organizzazione nei dialoghi civili e professionali in corso; trasferire il passato comune alla generazione futura e sostenere l’integrazione del passato comune nell’attuale forma sociale.

Exploring and learning the history, nationalities, past, economy, culture, linguistic memories of the Adriatic Sea People with a millennia of history and history; caring for; creating knowledge libraries (archives of online and traditional books, manuscripts, other documents); strengthening modern social and cultural relations, cooperation, community activities, performances, organising and participating in the organisation of them in ongoing civil and professional dialogues; transferring the common past to the future generation and supporting the integration of the common past in the current social form.  

Our communication languages:

ENGLISH – MAGYAR- ITALIANO

Knowledge Centre

Publication

Mélymerüles Art Magazine

Contracts
Police and court documents and correspondence
Laws and legislations

Weekend School

Catalogue

Other cultural events