|

I.VILÁGHÁBORÚS KATONASÍROK

A MEGBÉKÉLÉS HELYE LEHET – CIMITERO MILITARE AUSTRO-UNGARICO di CITTADELLA

– IT: Tombe militari della prima guerra mondiale – Possono essere luogo di riconciliazione – cimitero militare austro-ungarico di Cittadella
– EN: World War I military graves – It can be a place of reconciliation – Austrian-Hungarian military cemetery in Cittadella

“Kosregi losef / Nerpeez Imre / Salaga Marcko / Veres Karoly / Dorka Georg / loth Bulant / Kampfmann Antonde / Melegy Boza” – olvasható például a 1215. számú sírkereszten.

Az olaszországi sírkert a városi temető mögött kapott helyet. Emlékmű ismeretlen katona (Vaduti ignoti) és helyi szokás szerint Mária-szobor vigyázza az itt nyugvók végső nyugalmát.

“Olaszország területén, Cittadellában található a legnagyobb első világháborús osztrák-magyar katonai temető. Az eredetileg olasz katonai sírkertet 1923 után alakították át osztrák-magyar katonai gyűjtőtemetővé, ahová az 1917-1918. évi piavei harcok során keletkezett kisebb temetőkben nyugvó, valamint a környékbeli olasz hadifogolytáborokban és kórházakban meghalt hősi halottak maradványait temették át 86 településről. 1968-ban ide szállították át az osztrák-magyar hadifoglyokból alakult, az olaszok oldalán harcoló csehszlovák légió 1918-ban meghalt 563 tagjának a maradványait is. A temetőt ekkor átalakították, ami végül 1996-ban nyerte el a mai formáját.

A temetői nyilvántartások szerint 21.487 hősi halott nyugszik a sírkertben (más adatok szerint 17.000). Az itt végső nyughelyre lelt hősi halottak közül több mint 10.000 fő ismeretlen (az eltérés az ismeretlenek pontos számából adódik). A hősi halottak között az Osztrák-Magyar Monarchia minden nemzetisége megtalálható, közöttük jelentős arányt képviselnek a magyarok. A helyi alpini [hegyivadász] szervezet szerint az ismert nevű és nemzetiségű 5958 katona közül 2638 fő a magyar, ami 44,28%-ot jelent. A temetőben 1286 fehér kőkereszt található. Az ezeken feltüntetett neveket olvasva számtalan magyar névvel találkozhatunk, közülük a temetői nyilvántartásokban 1717 hősi halott adatát találhatjuk meg.”

A Cittadella, in Italia, c’è il più grande cimitero militare austro- ungarico della Prima Guerra Mondiale. Nato come cimitero militare italiano, fu trasformato dopo il 1923 in cimitero militare austro- ungarico. Qui vennero traslate, da 86 insediamenti, le spoglie dei soldati morti durante i combattimenti del 1917 e del 1918 sul fronte del Piave, nei campi di prigionia, negli ospedali militari italiani dei dintorni e dei caduti sepolti nei piccoli cimiteri. Nel 1968 vi furono trasferiti anche i resti di 563 soldati della Legione cecoslovacca, formata da prigionieri di guerra austro-ungarici che nel 1918 combatterono a fianco degli italiani. Il cimitero è stato poi ricostruito e dal 1996 ha assunto la forma attuale.

Secondo i registri cimiteriali, nel cimitero sono sepolti 21.487 caduti (17.000 secondo altri registri). Più di 10.000 tra i caduti ivi sepolti sono sconosciuti (la differenza è dovuta al numero imprecisato degli sconosciuti). Tra i caduti figurano tutte le nazionalità della monarchia austro-ungarica, con una percentuale significativa di ungheresi. Secondo la locale sezione degli Alpini, dei 5.958 soldati con nomi e la nazionalità noti, 2.638, ovvero il 44,28% sono ungheresi. Nel cimitero ci sono 1.286 croci bianche di pietra, sulle qual possiamo leggere numerosi nomi ungheresi, di 1.717 di questi caduti troviamo i dati nei registri del cimitero.

Similar Posts